Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
(...) ma w sobie coś, co każe mi chcieć, chociaż nie powinnam, potrzebować, chociaż nie mogę, i pragnąć, chociaż wiem, że to będzie katastrofa.
— K. Bromberg - "Mój zawodnik"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayveee yveee
2097 2089
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viairmelin irmelin

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viairmelin irmelin
rok temu o tej porze też było chujowo.
— nie wiem czyje.
Reposted fromthesmajl thesmajl viameredith meredith
A w nocy 
kiedy nie śpię
przygryzam wargi
myślami potykając się
o twoją
Nieobecność
— Alicja Kochmańska
Reposted fromrol rol viabylejaka bylejaka
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutofmyhead outofmyhead
1811 ae6b 500
Reposted fromtfu tfu viaMigotliwa Migotliwa
" Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa. "
— Camille Saroyan
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viamissmiserable missmiserable
9617 cfa8
Reposted fromdusielecc dusielecc viamissmiserable missmiserable
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
7845 3f35 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viamissmiserable missmiserable
2983 5606 500
Reposted fromahora ahora viamissmiserable missmiserable
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viamissmiserable missmiserable
2804 452e 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
Nie bój się miłości tylko dlatego, że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
7880 0c5a 500
"Ości" 14
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl