Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7880 0c5a 500
"Ości" 14
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawolalabym wolalabym
8510 1572 500
Zulczyknj
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawolalabym wolalabym
3666 325e 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viawolalabym wolalabym
1168 ac1d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)
7594 91bc
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
2753 cfa2 500
Reposted fromszerszer szerszer viawszystkodupa wszystkodupa
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.  
— Henning Mankell
Reposted fromIriss Iriss viacalyzezlota calyzezlota
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viamrrru mrrru
7298 444a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Po raz kolejny, po raz kolejny zapadam się w sobie...
— ...
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viacalyzezlota calyzezlota
3580 9455 500
Reposted fromrenirene renirene viacalyzezlota calyzezlota
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viamrrru mrrru
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viawaniliowaa waniliowaa
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viawaniliowaa waniliowaa
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawaniliowaa waniliowaa
Wygoda jest mylona ze szczęściem.
— Piotr C.
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viawaniliowaa waniliowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl