Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viazwierzejuczne zwierzejuczne
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise viazwierzejuczne zwierzejuczne
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Ludzie dzielą się na tych, których się spotyka i poznaje, i tych, których się spotyka i już zna.
— znalezione.

Problemem większości mężczyzn jest strach i brak wyobraźni. Brak spontaniczności. Nieliczni potrafią zrobić tak jak mój kumpel, który przez godzinę ścigał swoją kobietę aby ją przeprosić. Dopadł ją w pociągu na dworcu Warszawa Centralna, minutę przed odjazdem. Wbił się do wagonu. Wręczył bukiet róż w przedziale i wysiadł na Zachodniej. Większość kobiet które mijał miały nadzieję, że te kwiaty będą dla niej. (...)

Kobiety lubią gdy mężczyzna nie jest skąpy. Gdy potrafi na pierwszym, drugim czy trzecim spotkaniu zapłacić za jej taksówkę do domu. Po prostu otworzy drzwi od strony kierowcy. Zapyta ile będzie kosztował kurs. Po czym wręczy kierowcy banknot z nadwyżką i powiedzie: niech pan zawiezie panią tam gdzie ona prosi.

Kobiety lubią dostawać kosze kwiatów do pracy.Nie chodzi tutaj o badyle i płatki. W ten sposób daje się im coś więcej: zazdrość koleżanek. Każda z nich widząc jak ona idzie korytarzem ciągnąc ze sobą gigantyczny bukiet.
Wreszcie kobiety uwielbiają fuck eye kontakt. Patrzysz jej prosto w oczy. Uśmiechasz się do niej. Później patrzysz na jej usta. Później znów w oczy. Nie spuszczasz wzroku. Wytrzymujesz jeszcze chwilę. Aż do momentu. kiedy ona zacznie się czerwienić.

Tylko, w ogólnym rachunku to wszystko nie ma znaczenia.
Owszem 100 kwiatów do pracy, to piękne wspomnienia, może na lata. Ale faceta poznaje się po tym czy będzie przy Tobie kiedy wasze dziecko będzie miało 40 stopni gorączki.
Kiedy kobieta powie, że jest chora a on będzie tuż obok.

Kiedy wszystko w życiu się pierdoli, a on mówi: zaczynamy od początku.

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaampajewska ampajewska
1426 815a 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaMySoupx3 MySoupx3
Nie lubię niepewności. Ja muszę mieć pewnie, że będę Cię mieć w środę, piątek i w Wielkanoc. I muszę mieć pewność, że jest o co walczyć, że warto sobie brudzić życiorys kimś takim jak Ty.
— niczegoniezaluje.soup.
5411 d5ce
Reposted frommilosc milosc viaalmostlover almostlover
9809 bcd7 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaalmostlover almostlover
5390 abc7 500
Reposted fromoll oll viaalmostlover almostlover
A gdy serce twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
(...) zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński - "Kurator"
Reposted fromIriss Iriss viaMigotliwa Migotliwa
Sometimes the most beautiful people are beautifully broken.
— R.m. drake
Reposted fromsheismysin sheismysin viaMigotliwa Migotliwa
9538 9184 500
Reposted fromYuei Yuei viaMigotliwa Migotliwa
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viazwierzejuczne zwierzejuczne
2762 39ee
Reposted fromdivi divi viazwierzejuczne zwierzejuczne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl