Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Czemu tęsknotą za osobą, która nie wróci tak bardzo boli?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
wszystko potrafisz zjebać.
Reposted fromlittle-things little-things viawolalabym wolalabym
Jak Cię zostawię to Ty też zostaw mnie
Najgorsze jest chyba to, że kocham Cię.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
6373 c3ce 500

The transient art of Nikita Golubev in Moscow…

1081 e9f7 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi vianoisetales noisetales
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Pamiętaj, że jest w mej mocy niewidzialne widzieć dziwy, dlatego nie śpię po nocy i wciąż jestem nieszczęśliwy.
— Ruchomy zamek Hauru
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Ludzkie wspomnienia to przedziwna sprawa. Nasze głowy mają niezwykłą umiejętność przekształcania rzeczywistości, wiesz? Miłe przeżycia z czasem wydają się jeszcze przyjemniejsze. Ładne miejsca, które widzieliśmy kiedyś, w pamięci stają się jeszcze piękniejsze i większe. To dotyczy też zapachów i smaków. [...] Dlatego dobrze w życiu próbować ciągle nowych rzeczy odwiedzać nowe miejsce i poznawać nowych ludzi i nie kręcić się w kółko.
— Marcin Szczygielski – Tuczarnia motyli
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacherrycokee cherrycokee

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viacherrycokee cherrycokee
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viacherrycokee cherrycokee
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
Reposted fromimyours imyours viasatyra satyra
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viacherrycokee cherrycokee
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viakiks kiks
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz - 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromohwow ohwow viawbrewzasadom wbrewzasadom
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromiloveyou iloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl