Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. 
— Jarosław Iwaszkiewicz - "Wiewiórka"
Reposted fromIriss Iriss viatout tout
Mimo, że miłość jest potęgą, wymaga stałej opieki. Trzeba nad nią czuwać. Nawet największy ogień wymaga nieustannej kontroli.
— D. Gabaldon Podróżniczka
Reposted fromM-M M-M viacytaty cytaty
1420 faa8 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaoutofmyhead outofmyhead
9901 aff2 500
Reposted fromitwaslove itwaslove viagazda gazda
5784 ffc9 500
Reposted fromkelu kelu viaoutofmyhead outofmyhead
Dano ci czas i nie zmarnuj go, żyjąc cudzym życiem.
— S. Jobs
Reposted fromLottie Lottie viaoutofmyhead outofmyhead
1324 d089 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoutofmyhead outofmyhead
7976 6b62 500
Reposted fromintryga intryga viacytaty cytaty
4587 27fa 500
I think the whole point of being with someone is so you can talk to them and let go of everything, and even when you’re at your worst, they still like you, they still want to speak to you and care about you.
— Unknown (via psych-facts)
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
9417 47fa 500

thinkpozitiv:

Stay patient and trust your journey.. http://ift.tt/2eBmPIf

Reposted fromSkydelan Skydelan viaSenyia Senyia
Nigdy nie stawiaj drugiej osoby w związku ponad siebie, traktuj zawsze wszystkich równo. Jeśli coś nie wyjdzie będzie mniej bolało
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee viaSenyia Senyia
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
Reposted fromviolet-hill violet-hill viaSenyia Senyia
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaSenyia Senyia
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaPrzygnebiona Przygnebiona
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaPrzygnebiona Przygnebiona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl