Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3057 0d23
Reposted fromcaraseen caraseen viasom3thingwild som3thingwild

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viairmelin irmelin
Reposted fromcouples couples viairmelin irmelin
Tęsknota za drugim człowiekiem to najwyższy wymiar kary.
Reposted fromkrn krn viairmelin irmelin
Chęć stania się kimś innym jest marnotrawstwem osoby, którą jesteś.
— Marylin Monroe
Reposted fromkrn krn viairmelin irmelin
Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest - nie potrafię być przed tobą nikim więcej.
— Jeremi Przybora
Reposted fromkrn krn viairmelin irmelin
3989 bfd2
Reposted fromkrzysk krzysk viaserplesniowy serplesniowy
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— Cecelia Ahern – "Gdybyś mnie teraz zobaczył"
Reposted fromforgivness forgivness viaserplesniowy serplesniowy
9103 ad4a 500
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viainsanedreamer insanedreamer
6660 d8a4 500
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaflyleaf flyleaf
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni
nie wracam pod przeszłe adresy nie szukam szczęścia tam  gdzie go nie zastałam.
(...) ma w sobie coś, co każe mi chcieć, chociaż nie powinnam, potrzebować, chociaż nie mogę, i pragnąć, chociaż wiem, że to będzie katastrofa.
— K. Bromberg - "Mój zawodnik"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayveee yveee
2097 2089
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viairmelin irmelin

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viairmelin irmelin
rok temu o tej porze też było chujowo.
— nie wiem czyje.
Reposted fromthesmajl thesmajl viameredith meredith
A w nocy 
kiedy nie śpię
przygryzam wargi
myślami potykając się
o twoją
Nieobecność
— Alicja Kochmańska
Reposted fromrol rol viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl